Wat is het verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer?

Het belangrijkste verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering ligt in de mate van controle en beslissingsbevoegdheid over de financiële zaken van een persoon. Bij budgetbeheer behoudt de persoon de autonomie en verantwoordelijkheid voor zijn of haar financiën, terwijl bij bewindvoering een bewindvoerder wordt aangesteld die de volledige controle heeft over het beheer van de financiën.

Budgetbeheer Amsterdam
Budgetbeheer - handen - samen sterk

Hoe werkt bewindvoering?

Wat is bewindvoering nou eigenlijk? Bewindvoering is een juridische maatregel die wordt genomen wanneer iemand niet in staat is om zelfstandig zijn of haar financiën te beheren. Het kan van toepassing zijn op mensen met bijvoorbeeld psychische problemen, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of andere omstandigheden die het onmogelijk maken om de financiën adequaat te beheren. Bewindvoering omvat het benoemen van een bewindvoerder die verantwoordelijk is voor het beheer van de financiën en bezittingen van de persoon in kwestie.

Wettelijke verplichtingen en belangen
Een bewindvoerder heeft een wettelijke verplichting om de belangen van de onderbewindgestelde te behartigen. Deze professionele bewindvoerder beheert het inkomen, betaalt de rekeningen, zorgt voor de afhandeling van financiële verplichtingen en kan zelfs beslissingen nemen met betrekking tot financiële zaken namens de onderbewindgestelde. Bewindvoering is een formele en gerechtelijk goedgekeurde maatregel die bedoeld is om de financiële belangen en het welzijn van de persoon te beschermen.

Wanneer kiezen voor bewindvoering?

Bewindvoering is een juridische maatregel die genomen wordt wanneer jij zelf niet in staat bent om zelfstandig je financiën te beheren. Er zijn verschillende situaties waarin bewindvoering een goede oplossing kan zijn.

Bewindvoering voor minderjarigen
Ten eerste kan bewindvoering worden ingesteld voor minderjarigen. Dit gebeurt wanneer zij geld of eigendommen erven of ontvangen, maar nog niet in staat zijn om hier zelf verantwoordelijk voor te zijn. De bewindvoerder neemt dan de verantwoordelijkheid voor het beheer van deze financiële zaken totdat de minderjarige oud genoeg is om dit zelf te kunnen doen.

Bewindvoering voor mentale of fysieke beperkingen
Daarnaast kan bewindvoering nodig zijn wanneer iemand te maken heeft met mentale of fysieke beperkingen. Personen die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, dementie, hersenletsel of psychische problemen hebben, kunnen moeite hebben om hun financiën op een verantwoorde manier te beheren. Bewindvoering biedt hen de nodige bescherming en zorgt ervoor dat hun financiële belangen behartigd worden door een bewindvoerder.

Bewindvoering voor verslavingsproblemen
Ook bij verslavingsproblemen kan bewindvoering een geschikte optie zijn. Ervaar je ernstige verslavingsproblemen en ben je niet in staat om je eigen financiën op een verantwoorde wijze te beheren? Overweeg bewindvoering bij Best Budget Beheer, wij helpen je bij het opnieuw op orde brengen van je financiën.